இச் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள  சில படைப்புகள் ,  

நம்பிக்கை  

தொகுப்பாசிரியர்  : செம்மொழிப் போராளி கவிஞர் க.ச.கலையரசன்  


நந்தவனத் தென்றல் 

ஆசிரியர்  :  கவிஞர்  கவிராசன் 


ஒரு தாயின் உதிரம் 

தொகுப்பாசிரியர்  : செம்மொழிப் போராளி கவிஞர் க.ச.கலையரசன்  


புதிய விடியல் 

ஆசிரியர்  : செம்மொழிப் போராளி கவிஞர் க.ச.கலையரசன்  


ஒரு கிராமத்தானின் கீறல்கள்  

ஆசிரியர்  :  கவிஞர் செந்தில் குமார் 


இதய அலைகள் 

ஆசிரியர்  :  கவிஞர் லூர்து ராஜ் 


தாயின் தாலாட்டு 

ஆசிரியர்  :  கவிக்குயில் சி . குணசேகரன் 


சங்கக் கவிதைகள் 

தொகுப்பாசிரியர்  : செம்மொழிப் போராளி கவிஞர் க.ச.கலையரசன்  


கற்க கசடற கணினி 

ஆசிரியர்  :  கவிஞர்  செ.பா.சிவராசன் 


-----------------------------------------------------------------------------

2012 ஆம் ஆண்டு வெளியான படைப்புகள் :


மல்லிகை வாசம்  

ஆசிரியர்  :  கவிஞர் செந்தலை நெப்போலியன் 


க(ரு) விதைகள் 

ஆசிரியர்  :  கவிஞர் சிவகுமார் 
 

Make a free website with Yola